محققان حسگری طراحی کرده‌اند که می‌تواند از روی عرق پوست، سطح قند خون را اندازه‌گیری کند. البته نیازی به ورزش کردن شدید برای عرق کردن نیست، بلکه تنها یک‌میلیونم لیتر عرق برای آزمایش کافی است.

این تیم که در کره جنوبی هستند نشان داده‌اند که حسگرشان دقیق است و می‌تواند به بیماران دیابتی کمک کند. آن‌ها همچنین برای موش‌ها، سوزن‌های کوچکی طراحی کرده‌اند که در صورت لزوم، می‌تواند داروی دیابت را به آنها تزریق کند.

بیماران دیابتی باید تست خون بدهند و این کاری دردناک است.

حسگری که آنها طراحی کرده‌اند حتی می‌تواند شکل پوست را به خود بگیرد و با آن حرکت کند. البته محققان می‌گویند که نیاز به برداشتن تعدادی از چالش‌ها داشته‌اند. برای مثال، میزان قند در عرق کمتر از خون است و به این ترتیب پیدا کردن آن کار دشوارتری است. همچنین دیگر مواد شیمیایی در عرق، مانند اسید لاکتیک ممکن بوده روی نتایج اثر بگذارد.

منبع:وبسایت سلامانه

Comments are closed.