یکی از زیباترین و دیدنی ترین بناهای تاریخی کاشان، خانه طباطبایی هاست که در محله سلطان امیر احمد در بافت قدیم کاشان واقع شده است. این خانه که از شاهکارهای هنر معماری قدیم به شمار می رود به وسیله مرحوم سیدجعفر طباطبایی از تجار معروف فرش آن زمان – در سال ۱۲۵۰هجری قمری ساخته شده است. مجموعه خانه طباطبایی ها مشتمل بر ۳ بخش اندرونی بیرونی و بخش مخصوص خدمه است .مجموعه خانه تاریخی طباطبایی ها با ۴۷۰۰ مترمربع وسعت دارای ۴۰ اتاق، ۴ حیاط، ۴ سرداب (زیرزمین)، ۳ بادگیر و ۲ رشته قنات است.معماری خانه طباطبایی ها به شیوه معماری حجاب دار، گودال باغچه، متقارن و درون گرا است.(متن برگرفته از وبسایت عصر ایران)

 

خانه طباطبایی ها,یکی از شاهکارهای هنر معماری ایرانی در کاشان+تصاویر

 

خانه طباطبایی ها,یکی از شاهکارهای هنر معماری ایرانی در کاشان+تصاویر

خانه طباطبایی ها,یکی از شاهکارهای هنر معماری ایرانی در کاشان+تصاویر

خانه طباطبایی ها,یکی از شاهکارهای هنر معماری ایرانی در کاشان+تصاویر

خانه طباطبایی ها,یکی از شاهکارهای هنر معماری ایرانی در کاشان+تصاویر

Comments are closed.