Browsing: روانشناسی

روانشناسی
علت خشونت زنان علیه مردان!!

خشونت زنان علیه مردان علاوه بر ريشه هاي اجتماعي،ریشه‌های خانوادگی عميقي دارد،طبعا خانواده‌هایی که از استاندارد‌های مناسبی برخوردار نیستند ،و پدر و مادری که بی‌هنجار…